Kjøpsvilkår

Priser
Postera ApS tar forbehold for eventuelle feil i våre oppgitte priser. Videre forbeholder vi oss retten til å endre prisene uten forutgående samtykke. Det tas samtidig forbehold for utsolgte varer.


Betaling
Postera ApS aksepterer betaling med Visa, Mastercard, Maestro, American Express, PayPal, Apple Pay, Google Pay, iDEAL, Bancontact, MobilePay og ViaBill. Betalingen vil ikke bli belastet kontoen din før varen sendes. Alle beløp er inklusive mva. Det tas forbehold for prisfeil og utsolgte/utgåtte varer.

Reklamasjonsrett
Det gis 2 års reklamasjonsrett i henhold til dansk kjøpslov. Vår reklamasjonsrett gjelder for feil i materiale og/eller fabrikasjon. Du kan få varen reparert, byttet, refundert eller avslag i prisen, avhengig av den konkrete situasjonen. Klagen gjelder ikke for feil eller skader forårsaket av feilbehandling av produktet/tjenesten. Du må reklamere innen "rimelig tid" etter at du har oppdaget mangelen/feilen. Postera ApS vil dekke returkostnader i rimelig omfang. Les mer om din reklamasjonsrett på nettstedet til den danske konkurranse- og forbrukermyndigheten.

Ved retur, reklamasjoner og bruk av angreretten må du først kontakte oss via e-post.
Forsendelser mottas ikke pr. oppkrav.

Refusjon
Ved refusjon må du oppgi bankopplysninger i form av reg.nr. og kontonummer slik at det avtalte beløpet kan overføres. Informasjonen kan gis uten risiko via e-post eller annet elektronisk skjema, da det ikke er sensitiv informasjon og bare vil bli brukt til selve refusjonen.

Returrett
Du har 90 dagers full returrett på varer kjøpt i vår nettbutikk.
Perioden regnes fra den dagen;
- Du mottar bestillingen.
- Du mottar den siste varen fysisk når det gjelder en bestilling av flere forskjellige varer, bestilt i én bestilling, men levert enkeltvis eller i flere omganger.
- Du får det siste partiet, eller den siste delen, i fysisk besittelse ved avtale om levering av varer som består av flere partier/deler.
- Du får det første produktet i fysisk besittelse ved regelmessig levering av varer over en bestemt periode.
Returkostnader må dekkes av deg.
Hvis du vil benytte deg av angreretten må dette meldes til oss innen 90 dager etter kjøpet, og fra du gir beskjed om at du vil benytte deg av angreretten må du returnere forsendelsen innen 90 dager. Meldingen skal gis via e-post. I meldingen må du gjøre det klart at du ønsker å benytte deg av angreretten din. Hvis du ønsker å returnere varen til oss, må du bruke den mottatte returetiketten.

Du kan ikke utøve angreretten ved kun å nekte å motta varen uten samtidig å gi klar beskjed om det.

Varer unntatt angrerett
Følgende varetyper inngår ikke i angreretten:
- Varer som er produsert etter forbrukerens spesifikasjoner eller som er tydelig personlig tilpasset.
- Forseglede varer som av helsemessige eller hygieniske årsaker ikke er egnet for retur, og hvor forseglingen er brutt etter levering.
- Varer som på grunn av sin natur er uløselig blandet med andre ved levering.
- Varer der plomberingen er brutt.
- Utførte ikke-finansielle tjenester som tilbys hvis leveringen av tjenesten er påbegynt med forbrukerens forutgående uttrykkelige samtykke og anerkjennelse av at angreretten opphører når tjenesten er fullt ut levert.
- Levering av digitalt innhold som ikke leveres på et fysisk medium, hvis utførelsen er påbegynt med forbrukerens forutående uttrykkelige samtykke og anerkjennelse av at vedkommende dermed mister sin angrerett.
- Aviser, tidsskrifter eller magasiner, men unntatt abonnementsavtaler for slike publikasjoner.
- Avtaler inngått på offentlig auksjon.
- Varer som forringes eller foreldes raskt.

Retur
Ordren skal returneres uten unødig forsinkelse og senest 90 dager etter at du har benyttet deg av angreretten din. Du må bære de direkte kostnadene ved retur. Når du returnerer er du ansvarlig for riktig innpakning av varen. Du må vedlegge en kopi av ordrebekreftelsen i pakken. Du bærer selv risikoen for varen fra den leveres til vi har mottatt i retur.
Vi mottar ikke pakker sendt i oppkrav.

Varens tilstand ved retur
Du er kun ansvarlig for eventuell forringelse av varens verdi som skyldes annen håndtering enn det som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og hvordan den fungerer.

Hvis varen er testet i tillegg til det som er beskrevet ovenfor, anses den som brukt. Dette betyr at ved kansellering av kjøpet vil du bare få en del eller ikke noe av kjøpsbeløpet tilbake, avhengig av varens kommersielle verdi på mottakstidspunktet - av returen. Hvis du vil motta hele kjøpsbeløpet tilbake, må du altså kun teste varen uten å bruke den.

Refusjon
Hvis du kansellerer kjøpet, refunderer vi beløpet, men returkostnadene vil bli motregnet.
I tilfelle en verdiforringelse som du er ansvarlig for, trekkes denne fra kjøpsbeløpet. Refusjoner gjennføres med samme betalingsmåte som du brukte for den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har godtatt noe annet. Vi vil holde tilbake beløpsrefusjonen til vi har mottatt varen i retur.

Klagemuligheter
Hvis du er en forbruker bosatt i et EU-land, kan du inngi klagen din på EU-kommisjonens klageplattform på nettet.
Plattformen finner du her: https://ec.europa.eu/consumers/odr/
Hvis du skriver inn en klage her, må du oppgi vår e-postadresse info@postera.no.